Doofheid

Bij de Dalmatische Hond komt erfelijke doofheid voor. Deze wordt cochleaire doofheid genoemd en houdt in dat er een degeneratie op kan treden in het orgaan van Corti, enkele dagen na de geboorte van de pup. De Corti is een groep zintuigcellen in het slakkenhuis. Aangezien deze vorm van doofheid erfelijk is, zal een eenzijdig horende of dove hond meer eenzijdig dove of dove nakomelingen geven. Vandaar dat wij een buitengewoon groot belang hechten aan de BAER test (Brainstem Auditory Evoke Response test). Binnen de rasvereniging (Nederlandse Club voor Dalmatische Honden) heeft men als doel gesteld de doofheid terug te dringen. Men heeft afgesproken dat er niet meer met eenzijdig dove honden mag worden gefokt. En tevens is het verplicht alle puppy’s een BAER test te laten ondergaan. Deze BAER test is een officiële procedure die in Nederland slechts uitgevoerd wordt door drie dierenartsen. Wanneer u een Dalmatische Hond aanschaft, moet u dus een officieel certificaat van de Raad van Beheer nagezonden krijgen.

 

Geheel horende Dalmatierpups en eenzijdighorende Dalmatierspups krijgen een certificaat waar op staat BAER +/+ (beide oren horend) of BAER -/+ (aan 1 oor horend). Een Dalmatierpup dat met 1 oor kan horen, hoort altijd nog vele malen beter dan een mens. Zij zijn dus uitstekende huishonden, er mag alleen niet mee gefokt worden omdat de fokkers van de Dalmatische Hond de doofheid terug willen dringen. Maar het neemt niet weg dat een eenzijdig horende pup/hond een net zo goede huisgenoot vormt als een tweezijdig horende pup/hond!

Geheel dove pups (BAER -/-) worden in de regel ingeslapen omdat doofheid een ernstige handicap is en een fijne toekomst voor zo’n hondje nauwelijks gewaarborgd kan worden.

comments